Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 
 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA

18. savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije održaće se od 21. do 23. aprila 2017. godine. Detaljnije u Programu

 

UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE


           

UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
www.srbija-aida.org / www.erevija.org

organizuje

18. GODIŠNJE SAVETOVANJE

„SRAZMERNOST I PRAVNA IZVESNOST U PRAVU OSIGURANJA”
Jezici savetovanja: srpski i engleski (sa simultanim prevodom)

Mesto održavanja: Sala hotela Prezident, Palić, 21. i 22. april 2017.

Naučni odbor

Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Nataša PETROVIĆ TOMIĆ, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Katarina IVANČEVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta Union
Prof. dr Volfgang RORBAH, Univerzitet u Beču, Austrija
Doc. dr Loris BELANIĆ, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Prof. dr Sajmon GRIMA, Univerzitet Malte, Malta
Dr Štefan Purner, IRZ, Bon, Nemačka

Recenzenti savetovanja:
Prof. Slobodan Jovanović, prof. Jovan Slavnić i prof. Pjerpaolo Marano

Prijave i rezervacije kod izvršnog organizatora savetovanja:
Turistička agencija „Novi Astakos DOO”, Beograd, licenca br. OTP 345
11000 Beograd, Kumanovska 2
Tel/faks 011/245-0253, 243-0685, 244-5157, 244-1492
E-mail: congress@astakos.com

PROGRAM SAVETOVANJA

 

 

 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications