Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

Revija – Sadržaj br. 1-2/2005

 

ČLANCI

- Prof. dr Jovan Slavnić

Direktiva Evropske unije o posredovanju u osiguanju od 2002. godine

- Prof. dr Dragan Mrkšić i

Gordana Tomašević-Dražić

Insitucionalne reforme ponzijskog osiguranja

- Mr Slobodan Ilijić

Prva revizija Zakona o osiguranju

- Dragiša Kecojević

Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole

nakon stupanja na snagu Zakona o osiguranju

 

OSVTI-ANALIZE-KOMENTARI

- Doc. dr Nebojša Žarković

Tržište osiguranja Srbije i Crne Gore u 2004. godini

- Mr Mladen Balaban

Slabosti nadzora u postupku oduzimanja dozvole društvima za osiguranje

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

 

- Slavica Rakić

Aktivnosti iz oblasti osiguranja koje su se odvijale tokom 2005. godine

u Privrednoj komori Srbije

- Prof. dr Predrag Šulejić, prof. dr Jovan Slavnić, doc. dr Jasna Pak

Poruke sa savetovanja na Paliću, april 2004. godine

- Dr Tatjana Rakonjac-Antić

Međunarodno savetoanje o plasmanu sredstava osiguranja

 

SUDSKA PRAKSA

Pregled sudske prakse

 

OSIGURANJE U SVETU

Prikazi članaka

Sigurnost za osiguranike/švajcarski test solventnosti

Osiguanje pravne zaštite preduzeća

Integralni nadzor finansijskih usluga

 

Ukratko iz sveta

Detektori požara sa lažnim žigom

Cena ujeda

Jedinstvena tarifa za žene i muškarce nije obavezna u zemljama EU

Zaključivanje ugovora o osiguranju bez gen-testa

Četvrta direktiva motornih vozila (sporazum Francuska-Švajcarska)

Šengen-Dablin

INOSTRANA SUDSKA PRAKSA

Odluka suda u Luksemburgu /EFTA/ u predmetu E-7/00

 

BIBLIOGRAFIJA

Dragan Mrkšić/Zdravko Petrović/Katarina Ivančević

„Pravo osiguranja“

 

PROPISI I DOKUMENTI

Domaći

Izmene i dopune Zakona o osiguranju

 

Strani

Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske od 26. januara 2005.

Četvrta direktiva Evropskog saveta o usklađivanju propisa u oblasti

osiguranja građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motinih vozila (2000/26/EZ)

 

Broj  3-4 /2005

 

ČLANCI 

Doc. dr Marijan Ćurković

PETA DIREKTIVA EU O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE             ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZILA  

 

Doc. dr Slobodan Jovanović

LIOYD’S KAO JEDAN OD RENOMIRANIH NOSILACA RIZIKA NA                    MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU OSIGURANJA I REOSIGURANJA

 

Mr. Slobodan Ilijić

NEKA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U DELATNOSTI OSIGURANJA

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

 

Mr Katarine Ivančević

OMBUDSMAN U OSIGURANJU

 

Živorad Ristić / Jelena Duganjić

TRANSPORT OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I              OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ljubinka Kovačević

PRIKAZ NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 IZ PRAKSE ORGANZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

 PRIMENA ZAKONA O OSIGURANJU I RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA

 AKTUELNI PROBLEMI NAKNADE ŠTETE I OSIGURANJA

 SUDSKA PRAKSA

 PREGLED SUDSKE PRAKSE

 OSIGURANJE U SVETU

 PRIKAZ ČLANAKA

DOBRI REZULTATI U EVROPSKOM OSIGURANJU

UGOVORI O OSIGURANJU KOJE ZAKLJUČUJU UDRUŽENJA

 UTICAJ EVROPSKOG KOMITETA OSIGURANJA NA NOVU REGULATIVU             U OBLASTI OSIGURANJA

 KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE

 

UKRATKO IZ SVETA

 NEMCI NE ŠTEDE NA NAJBOLJI NAČIN

 JAVNO-PRIVATNA SARADNJA – REŠENJE ZA DRUŠTVO KOJE SE MENJA

 GRAĐANSKA ODGOVORNOST: KO I KADA IMA PRAVO NA ODŠTETU

 OSIGURANJE AUTOMOBILA: SMANJENJE PREMIJE OSIGURANJA

 PROPISI EU UGROŽAVAJU RADNA MESTA

 SWISS-RE: GUBICI U 2005. GODINI

 ZANIMLJIVE INTERNET STRANICE VEZANE ZA TEMU OSIGURANJA

 SUDSKA PRAKSA

 PROPISI I DOKUMENTI

 DOMAĆI

 PREČIŠĆENI TEKST ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU IZMENJENIH             I DOPUNJENIH ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O                          OSIGURANJU

 STRANI

 ZAKON O OSIGURANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE

 PETA DIREKTIVA EU 2005/14 O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD                 GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZILA

 

 


 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications