Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

BROJ 1-2/2006

S A D R Ž A J


ČLANCI
- Dr Atila Fenjveš
O stanju harmonizacije ugovornog prava u evropskoj uniji
- Dr Borislav Ivošević
Osiguranje avijacije na londonskom tržištu osiguranja.
- Dr Slobodan Jovanović
Donesena Direktiva Skupštine i Saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/ES


OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
- Prof. dr Jovan Slavnić
Osvrt na izveštaj MMF o stanju u finansijskom sektoru Srbije – osiguranje.
- Radica Galić-Dimitrijević
Uloga NBS u zaštiti potrošača.
- Slavica Rakić
Osiguranje u funkciji sigurnosti turističkih agencija i njihovih aranžmana.
- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović
UPITNIK AIDA br. 9 – Radna grupa za reosiguranje: Stečaj osiguravača i/ili reosiguravača


UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE I CRNE GORE
- Poruke Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore sa Savetovanja na Paliću
od 12. do 14. aprila 2006. - „Osiguranje u susret procesu pridruživanja SCG EU“.


VESTI IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
- U Privrednoj komori Srbije formirana grupacija posrednika u osiguranju.
- Seminar Društva za podršku osiguranja u Srbiji povodom Predloga zakona o advokaturi.


DOMAĆA SUDSKA PRAKSA

INOSTRANA SUDSKA PRAKSA

OSIGURANJE U SVETUČLANCI

- Životno osiguranje za 80 centi.
- Al’ je ovaj opasan!


VESTI
- Profesionalni fudbaler naplatio rekordnu nadoknadu od 2 miliona funti zbog bolesti.
- Direktiva EU o poplavama - Evropski osiguravači podržavaju stav Komisije da uputi predlog Direktive o proceni i upravljanju poplavama.
- Globalni nadzor za korak bliži.
- Osnovana radna grupa AIDA za osiguranje građanske odgovornosti.
- Udruženje osiguravajućih društava Nemačke iznelo svoje detaljno stanovište o reformi Zakona o ugovoru o osiguranju.
- Nemački osiguranici životnog osiguranja sada su i zakonski zaštićeni od nesolventnosti osiguravača.
- Swiss Re zaključio značajan ugovor o pokriću katastrofe u Meksiku.
- Planovi Lojda o solventnosti bi trebalo da umanje rashode kod sigurnijih grana osiguranja.
- Svetsko prvenstvo počinje u Nemačkoj.
- Neosigurana umetnička dela skrivaju uticaj krađa.


PRIKAZ KNJIGE
- Prof. dr Dragan Mrkšić
Prikaz knjige „Pravo osiguranja“ prof. dr Predraga Šulejića


INOSTRANI PROPISI
- Statut Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja AIDA.
- Zakon o obligacionim odnosima Hrvatske – Ugovor o osiguranju.

DIREKTIVE EU
- Direktiva 2000/31/ES Skupštine i Saveta Evrope od 8. juna 2000. o izvesnim pravnim aspektima usluga informatičkog društva, posebno o elektronskoj trgovini na unutrašnjem tržištu („Direktiva o elektronskoj trgovini”).
 

SАDRŽАЈ – Revija 3/2006

 

ČLАNCI

-   Prof. dr Wolfang Rohrbach: Privatno osiguranje kao sredstvo u borbi protiv korupcije.

-   Prof. dr Jovan Slavnić: Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas.

-   Mr Jasmina Labudović: Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika.

 

ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI

-   Prof. dr Predrag Šulejić:

    Komparativni pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Hrvatskoj i Srbiji.

-   Prof. dr Jovan Slavnić:

Osvrt na Analizu usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbiјe i Crne Gore sa

EU – projekat EU/EAR

-   Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović: Zastarelost u reosiguranju – Upitnik AIDA br. 8.

 

DОMАĆA SUDSKA PRАKSA

-   Pobijanje osiguranikovog raspolaganja imovinom zbog duga na ime neplaćene

premije osiguranja (Actio Pauliana).

 

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

 

PRIKAZ ČLANKA

- Mirjana Vuković: Banka-osiguranje: Uspavani džin.

 

VESTI

-   Obeležena stogodišnjica zemljotresa u San Francisku.

-   Politički sporazum u Savetu EU o Direktivi o uslugama.

-   Tojotini šefovi pod istragom zbog sumnje na nepažnju zbog koje je došlo do povlačenje proizvoda.

-   Biro rešava problem organizovane prevare osiguranja.

-   Toplotni talas „otopio” ceremoniju o globalnom zagrevanju.

-   Osiguravači zahtevaju korektnija pravila pri kupoprodaji investicionih proizvoda.

-   Neizvesnost za osiguravajućim pokrićem produžila štrajk lekara.

-   Kalifornijski sud odbio da blokira donošenje novih tarifa osiguranja autoodgovornosti.

-   Studija promene klime u V. Britaniji upozorava na povećani rizik elementarnih

nepogoda u narednih 200 godina.

-   Novi Lojdov sindikat baviće se osiguranjem amaterskog sporta.

-   Rad na studiji izvodljivosti u vezi sa garantnim fondovima za obaveze iz osiguranja.

-   Turoperateri računaju cenu grčkih požara.

-   Razmatra se formiranje pula autoodgovornosti za nepoželjne osiguranike u Indiji.

-   Equitas proslavlja desetogodišnjicu za koju su mnogi komentatori mislili da je Lojd neće dočekati.

               

 PRIKAZ KNJIGE

-   Prof. dr Dragan Mrkšić: Prikaz knjige „Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata“

prof. dr M. Orlića, Z. Janjića i prof. dr J. Slavnića.

 

INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI

-   Dr Helmut Miler:

Analiza usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbiјe i Crne Gore sa EU

 

DIREKTIVE EU

-   Direktiva 2002/65/EC Skupštine i Saveta Evrope od 23. septembra 2002. u vezi sa

distancionim marketingom finansijskih potrošačkih usluga kojom se dopunjuje

Direktiva Saveta 90/619/EEC, Direktive 97/7/EC i 98/27/EC.

 

-   Direktiva 98/6/EC Skupštine i Saveta Evrope od 16. februara 1998. o zaštiti potrošača u vezi sa isticanjem cena proizvoda koji se nude potrošačima.

 

SАDRŽАЈ – Revija 4/2006

 

ČLАNCI

- Dr Dieter Pscheidl: Trendovi u isplati naknade nematerijalne štete u nekim evropskim zemljama

- Prof. dr Jovan Slavnić: Primena Direktive EU o nelojalnoj trgovačkoj praksi od 2005. na osiguranje

- Dejan Davidović: Komutacija u reosiguranju

 

ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI

- Dr Zoran Radović: Osvrt na Zakon o prevarama Velike Britanije

- Doc. dr Siniša Ognjanović: Osiguranje od automobilske odgovornosti u Finskoj

 

INTERVJU

- Nebojša Divljan: „Stimulisati da veliki svetski osiguravači investiraju u kompanije ovde, a ne da posao zaključuju iz Budimpešte ili Beča”

 

VESTI IZ PRAKSE UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Prof. dr Jovan Slavnić: Uvodno izlaganje predsednika Udruženja na otvaranju Savetovanja Palić 2006

- Prof. dr Jovan Slavnić: Uvodno izlaganje predsednika Udruženja  na otvaranju Seminara „Posrednici i zastupnici osiguranja u Srbiji i zemljama EU”

- Slavica Rakić: Održan Seminar za pripremu ispita za posrednike i zastupnike pri PKS

- Dejan Davidović: Izveštaj sa Svetskog Kongresa Međunarodnog udruženja za prava osiguranja

AIDA u Buenos Airesu

- Nenad Terzić: Održan VII Kongres Instituta za evropsko saobraćajno pravo, Trir 18. – 20. 10. 2006

 

DОMАĆA SUDSKA PRАKSA

- Prof. dr Jovan Slavnić: Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije

prev. 29/04 od 31. marta 2005 (spor iz ugovora o plovidbenom osiguranju)

 

PRAKSA SUDA PRAVDE EU

- Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-348/98 (Obavezno osiguranje od

odgovornosti automobilista - Direktive 84/5/EEZ i 90/232/EEZ - Minimalni iznos pokrića iz osiguranja -

Priroda građanske odgovornosti - Štete prouzrokovane članovima porodice ugovorača osiguranja i vozača)

      Prevela i priredila: Doc. dr Jasna Pak

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

 

VESTI

- Evropski komitet osiguranja.

- Udruženje francuskih društava za osiguranje

- AIOI bi mogao da se suoči sa kaznom zbog neplaćanja šteta iz osnova autoodgovornosti

- Razgovarano o troškovima malajskog moreuza

- Minhensko reosiguravajuće društvo upozorilo na veličinu megabrodova

- Švarceneger stavio veto na izmenu zakona o zdravstvenoj zaštiti

- Svaki Hrvat dobiće jedinstveni poreski broj

- Privatni zdravstveni osiguravači pripremaju nove proizvode

- Poboljšanje prenosivosti penzijskih prava – predložena direktiva može da bude kontraproduktivna

- Agencija za finansijski nadzor V. Britanije razmatra uvođenje obaveznog prikazivanja brokerske provizije

- Francuski protesti usmereni na pokretanje jedinstvenog sudskog postupka zbog izloženosti azbestu

- Nemačka reformiše sistem zdravstvenog osiguranja

- Eqecat proširuje nemački model dodavanjem regionalnih bujičnih poplava

- Evropski komitet osiguranja lobira kod kreatora evropske politike

- Francuski sud odbio tužbu porodica žrtava Erbasove nezgode iz 1992. g.

- EU zahteva od šest država-članica da izmene propise o osiguranju

- Dodatna sigurnost za stare dane

- Allianz planira uvođenje posebnog proizvoda penzijskog osiguranja za teritoriju cele EU

- Neophodni državni pulovi za pokrivanje šteta usled klimatskih promena

- Udruženje britanskih osiguravača dalo predlog Irskoj o načinu smanjenja troškova nematerijalnih šteta

 

DIREKTIVE EU

- Dirеktivа 2001/17/EC Skupštinе i Sаvеtа Evrоpе od 19. 3. 2001. о rеоrgаnizаciјi i likvidаciјi društаvа

zа оsigurаnjе

 

IN MEMORIAM – Prof. dr Ivica Jankovec

 


 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications