Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA br. "1-2/2008"

 

 

 SАDRŽАЈ

DOGAĐAJ ZA ISTORIJU UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
- Prof. dr Jovan Slavnić

ČLАNCI
- Mr Slobodan Samardžić, Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”
- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović, Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica Evropske Unije
- Milan Viršek, Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja

DISKUSIJE SA SAVETOVANJA „PALIĆ 2008”
- Nebojša Divljan, generalni direktor Delta Generali osiguranja i predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji
- Prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Nekoliko pitanja vezanih za pravo o ugovoru o osiguranju Španije
koja mogu biti od interesa za Srbiju
- Prof. dr Jovan Slavnić, Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom
Zakoniku Srbije
- Ozren Uzelac, Aktuelna situacija na tržištu životnih osiguranja u svetu, aktuelne tendencije u Srbiji
i predlog za unapređenje u pravnoj regulativi

PORUKE SA SAVETOVANJA „PALIĆ 2008”

ОSVRTI – АNАLIZЕ – KОMЕNTАRI
- Mr Ranko Renovica, Upravljanje kvalitetom usluga osiguranja imovine u Republici Srpskoj
- Mr Miroslav Miškić, Upravljanje i vođenje sistema zelene karte

IZ RADA UDRUŽENJA
- Uvodno izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prilikom otvaranja Savetovanja
„Palić 2008”, 10. aprila 2008
- Osnovana regionalna organizacija Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja AIDA Europe.
- Statut AIDA Europe
- Plan rada Radne grupe AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju u Hamburgu 22. maja 2008.
- Odgovori mađarske sekcije na upitnik Radne grupe AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

Prikaz članka
- Siromaštvo i slabo planiranje povećava štetu od ciklona

Vesti
- Atradius nemačkim klijentima nudi novu polisu za pokriće od bankrotstva
- Nova publikacija CEA naglašava složenost evropskog sektora osiguranja motornih vozila
- Lojd objavio plan likvidacije šteta
- Direktiva o odgovornosti za narušavanje prirodne sredine: definisanje održivih proizvoda osiguranja
- Evropsko udruženje osiguranja i reosiguranja objavilo svoj stav o Zelenoj knjizi o klimatskim promenama
- Munich Re po prvi put plasirao rizik pandemije na tržište kapitala
- Solventnost II: CEA ponovila svoj stav o nadzoru nad malim i srednjim osiguravačima i osiguravajućim grupama
- Hapšenja u West Yorkshiru u akciji „sudar za keš”
- Allstate tuži veći broj lica zbog prevare u osiguranju motornih vozila
- Tužilac tvrdi da za pad Konkorda treba pokrenuti postupak protiv avioprevoznika
- Mondial razmatra organizovanje medicinske pomoći tokom leta
- Nauči da voziš - nemoj voziti da bi učio - Najnovije istraživanje Udruženja britanskih osiguravača ukazuje na stvarne rizike sa kojima se suočavaju mladi vozači
- Šteta prilikom lansiranja zabrinula osiguravače svemirskih rizika
- Singapore Air ponovo prizemljio A380 zbog kvara pumpe za gorivo
- Čini se da je propao novi mađarski predlog zakona o zdravstvenom osiguranju
- Munich Re osigurava svetski kup 2010. za 3 milijarde evra
- Prva polisa osiguranja motornih vozila „plati koliko si vozio” za Francuze
- Osiguravajuće pokriće privatne medicinske zaštite ponovo u porastu
- Britanski osiguravači turističkih putovanja obnovili pokriće za terminal 5
- Ekonomski problemi doveli Euler u situaciju da očekuju veći broj odštetnih zahteva
- Osiguravači računaju cenu zemljotresa u Kini
- Groupama počinje sa prodajom novog paketa osiguranja za „crne dane”
- Propisi o kontroli buke na radnom mestu će se u V. Britaniji od sada primenjivati na industriju zabave
- Nestali Pikaso je varijacija ukradenog originala
- Kineski naftovod ugrožen zbog jezera stvorenog zemljotresom

DIREKTIVE EU
- Direktiva 2002/92/EC Skupštine Evrope i Saveta od 9. decembra 2002. o posredovanju u osiguranju

 

REVIJA br. 3/2008

 SАDRŽАЈ

 

ČLANCI

-   Mr Thierry Pelgrin

Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje

 

-   Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

-   Prof. dr Ioannis Rokas

Rešavanje višestrane nadležnosti – pitanje neizvesnosti u oblasti osiguranja

 

-   Mr Slobodan Samardžić,

    Neki istorijski aspekti osiguranja od požara

   

-   Mr Neško Ušćumlić

Finansijsko-računovodstveni proces osiguravajućeg društva u funkciji ocene boniteta

 

IZ RADA UDRUŽENJA

-   Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr Jovana Slavnića na promociji knjige „Istorija osiguranja Austrije”, IX tom, prof. dr Wolfganga Rohrbacha u Beču 26. 6. 2008. godine

Dnevni red za telefonski sastanak Komiteta AIDA EUROPE za 9. jul 2008. godine

-   Zapisnik sa sastanak Komiteta AIDA Europe, sreda 9. jul 2008. godine

   

SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda u predmetu C-356/05 (obavezno osiguranje građanske odgovornosti vlasnika motornog vozila)

 

OSIGURANJE U SVETU - VESTI

 

Gojaznost – izazov za svetske zdravstvene sisteme

Evropsko udruženje osiguravača razočarano preporukom Evropske komisije da ograniči odgovornost revizora

Allianz i Opel zaključili vezani sporazum o osiguranju i popravkama vozila

EU pretvara ocene rejtinga u pretnju

Lojd traži rodbinu poginulih u ratovima

Vijetnam nudi najbolje mogućnosti u Aziji

Upotreba izraza „100-godišnje” i „500-godišnje” poplave dovode u zabludu osiguranike, kažu zvaničnici

Evropsko udruženje osiguravača i reosiguravača (CEA) odgovorilo Evropskoj Komisiji na konsultacioni dokument o garantnim fondovima osiguranja

Britansko udruženje osiguravača i britanska Vlada dogovorile se o pokriću poplava

Slovačka će se suočiti sa arbitražom zbog zabrane prenosa profita iz sistema zdravstvenog osiguranja

Evropsko udruženje osiguravača i reosiguravača se zalaže za primenu Uredbe o blok izuzeću

Zvanično priznanje za francuski tornado

Pandemski grip, a ne terorizam predstavlja najveći rizik za V. Britaniju

Avioprevoznici ugroženi u Južnoj Osetiji

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE 

- Prof. dr Emilija VUKADIN

   Prikaz doktorske disertacije „Plasmani sredstava kompanija za osiguranje života” Jasmine Labudović,  

   odbranjene na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11. jula 2008. godine.

 

PRIKAZ KNJIGE

F. Perić, Istorija osiguranja Austrije, IX tom, Beč, 2008

 

DIREKTIVE EU

 

-   Direktiva 2002/83/EC Skupštine Evrope i Saveta od 5. novembra 2002. godine o osiguranju života (konsolidovan tekst zaključno sa izmenama zaključno sa 11. martom 2008. godine) – Prvi deo

 

 

Revija za pravo osiguranja, br. 4/2008

 

 SАDRŽАЈ

REČ UREDNIKA

U ČAST SEDAMDESETOG ROĐENDANA PROF. DR JOVANA SLAVNIĆA (Prof. dr Wolfgang Rohrbach)

ČLANCI

- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović, Vreme trajanja osiguranja - Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Istorija osiguranja – Luksuz ili doprinos branši? /

- Dr Jasmina Labudović, Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava

OKRUGLI STO

Diskusije sa okruglog stola na temu „Reforma ugovora o osiguranju u novom Građanskom Zakoniku Republike Srbije”

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Aleksandar Vlaisavljević, Odgovornost vozara za štete na robi u međunarodnom transportu prema Konvenciji CMR i osiguranje ove odgovornosti, sa osvrtom na sudsku praksu evropskih država

- Dr Zoran Radović, Hipoteka na brodu sa aspekta osiguranja

- Christian R. Drescher, Uticaj Treće direktive Evropske Unije o pranju novca na osiguranje

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Osiguranje 08 – Predstavljanje Srbije na 12. Međunarodnom kongresu osiguranja u Beču

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Pismo Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja nacionalnoj sekciji Srbije od 29. oktobra 2008. o komunikacionoj ulozi članova Predsedničkog saveta AIDA sa nacionalnim sekcijama
- Dejan Davidović, Osnivanje nacionalne asocijacije inženjera konsultanata u Srbiji

SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Odluka Evropskog suda u predmetu br. C- 463/06 FBTO Schadeverzekereingen NV vs. Jack Odenbreit od
13. decembra 2007. godine – prikaz mr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

DIREKTIVE EU

- Direktiva 2002/83/EC Skupštine Evrope i Saveta od 5. novembra 2002. godine o osiguranju života (konsolidovan tekst zaključno sa izmenama zaključno sa 11. martom 2008. godine) – Drugi deo prevoda

 

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications