Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

PRISTUPNICE:

Pristupnica za FIZIČKA LICA


Pristupnica za PRAVNA LICA


 

 

Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica. Udruženje ima redovne članove, koje čine diplomirani pravnici, magistri i doktori pravnih nauka. Pridruženi članovi su diplomirani ekonomisti, magistri i doktori ekonomskih nauka i druga diplomirana lica, magistri i doktori nauka, koja mogu da doprinesu ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja. Oni imaju položaj pridruženih članova Udruženja. Ostala lica mogu biti počasni članovi. Članovi – pravna lica su društva za osiguranje i reosiguranje i druga pravna lica.

Plaćanje članarine, iako je ona minimalna, nije uslov za pristup fizičkih lica u članstvo Udruženja. Obaveza plaćanja članarine ustanovljena je samo za članove organa Udruženja i redakcije časopisa, kao i za pravna lica.

    Članom postaje ono lice koje popunjenu i svojeručno potpisanu pristupnicu pošalje na e-mail adresu sekretara Udruženja ili poštom na adresu sedišta Udruženja. Pristupnica je jedinstvena za članove koji su fizička lica. Na isti način članom postaju i pravna lica kada ovlašćeno lice pravnog lice potpiše u ime pravnog lica i pošalje pristupnicu za pravna lica.

 

Adresa Udruženja: Novi Beograd, Milana Vujaklije 8/17

MB 17202812 • PIB 100216869 • Tekući račun 105-51590-71 kod AIK Banke AD Niš

Kontakt adrese
Predsednik: prof. dr Slobodan Jovanović;       Sekretar: Nikola Filipović
E-mail:
nsbob@sezampro.rs               E-mail: nikolafilipovic84@gmail.com

Tel: 066 / 881-1133                               063 / 880-1160

PRISTUPNICA ZA FIZIČKA LICA

PRISTUPNICA ZA PRAVNA LICA

 

Upoznati smo sa prednostima našeg članstva u Udruženju: da budemo obaveštavani o svim značajnijim aktivnostima Udruženja u kojima imamo pravo da učestvujemo; da po povlašćenoj ceni budemo pretplaćeni na «Reviju za pravo osiguranja» i druge publikacije Udruženja; da tražimo odgovore na postavljena pitanja u časopisu «Revija...» i drugim publikacijama Udruženja; da budemo blagovremeno informisani o aktivnostima i da nam se blagovremenim informacijama pruži prilika da učestvujemo u radu na međunarodnim skupovima Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA), čije je Udruženje za pravo osiguranja Srbije nacionalna sekcija.

 
 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications