Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

PARTNERI:

Udruženje osiguravača Srbije


Privredna komora Srbije

http://www.pks.rs/


Grupa društrava za osiguranje i reosiguranje


 

Prirodni glavni strateški partner Udruženja je Udruženje osiguravača Srbije. Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Udruženje osiguravača Srbije sarađuju tako što međusobno ili trećim licima obezbeđuju:

  • savetovanje – davanje mišljenja i drugih konsalting usluga o određenim pitanjima;
  • obradu u istraživačkim projektima, elaboratima i sl. određenih pitanja;
  • instruktažu - obrazovanje, usavršavanje i inoviranje znanja;
  • organizovanje savetovanja, okruglih stolova i drugih oblika razmene znanja, mišljenja i iskustava;
  • izradu nacrta opštih i pojedinačnih akata;
  • učešće Udruženja za pravo osiguranja preko svojih delegiranih članova u radu stručnih komisija Udruženja osiguravajućih organizacija.

Udruženje osiguravača Srbije participira u finansiranju časopisa našeg Udruženja Revije za pravo osiguranja.
 

Drugi strateški partner našeg Udruženja je Privredna komora Srbije. U saradnji i zajedno sa ovom privrednom asocijacijom naše Udruženje organizuje savetovanja, okrugle stolove i druge oblike razmene mišljenja i iskustava iz raznih oblasti osiguranja i organizuje razne vidove edukacije - usavršavanja iz oblasti osiguranja.
 

 

Trećeg stateškog partnera Udruženja čini jedna grupa društava za osiguranje i reosiguranje sa kojima Udruženje ima zaključne Memorandume o razumevanju i saradnji. To su Kompanija Dunav osiguranje, Delata Đenerali osiguranje, Takovo osiguranje, Merkur osiguranje, Dunav RE, Energoprojekt-Garant osiguranje, Wiener Stadtische osiguranje, Wiener RE, Basler neživotno osiguranje i Triglav-Kopaonik osiguranje. Memorandumima su ova društava prihatila da kao članovi – pravna lica pružaju materijalna pomoć Udruženju u vidu plaćanja godišnje članarine, donacije za organizaciju godišnjih savetovanja Udruženja i donacija za objavljivanje Revije za pravo osiguranja . Za uzvrat Udruženje je omogućilo ovim društvima da uzmu učešće u njegovim aktivnostima na domaćem polju (na stručnim skupovima koje organizuje Udruženje) , i međunarodnom planu uključivanjem saradnika ovih društava u rad radnih grupa i na konferencijama i kongresima Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA), čije je Udruženje nacionalna sekcija.

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications