Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

Porudžbenica za Reviju

 

Članovima Upravnog odbora Udruženja najčešće se postavljaju sledeća pitanja za koje su odgovori dati na odgovarajućim stranama ovog sajta:

 

· Na koji način i u kom statusu člana neko fizičko lice može da postane član Udruženja za pravo osiguranja Srbije?

 

· Na koji način i ko može da bude autor priloga u časopisu Udruženja «Revija za pravo osiguranja?

 

· Na koji način član ili kandidat za člana Udruženja može da učestvuje u radu Svetskog kongresa za pravo osiguranja u Parizu?

 

 

 

Najčešće postavljana pitanja na koja se ovde daje odgovor:

 

Da li član ili drugo lice može postavljati stručna pitanja i na njih dobiti odgovore u časopisu ili od odgovarajućih organa i tela Udruženja?

 

Obaveza je časopisa i organa i tela Udruženja da daju odgovore na stručna pitanja članova i drugih lica.

 


 

Kako i po kojoj ceni izvršiti pretplatu
na časopis «Revija....»?

 

Videti na formularu porudžbenice -

Na treće najčešće pitanje videti odgovor na stranici „Predstojeće aktivnosti"

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications