Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

DOKUMENTI:

VIII Godišnje savetovanje udruženja za pravo osiguranja

 

Poruke sa VIII Savetovanja Palić 2007

 

Izveštaj o radu Udruženja za period 12. april 2006-12.april 2007

 

Program Palić 2007/1

Program Palić 2007/2

 

FOTOGRAFIJE:


 

Savetovanje „Palić 2008“, 10-12 april 2008.

 

„EVROPSKI PUT PRAVA OSIGURANJA SRBIJE, POSEBNO UGOVORA O OSIGURANJU“

 

Teme i autori tema

 

1. „Aktuelni trenutak na tržištu osiguranja Srbije“

Nebojša Divljan, predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije i generalni direktor „Delata Generali osiguranja“ ADO, Beograd

2. „Savremeni načini borbe protiv kriminaliteta u osiguranju“

Prof. dr Wofgang Rohrbach, Državni Univerzitet u Beču

3. "Osiguranje kredita i jemstva u uporednom i domaćem pravu”

Doc. dr Jasna PAK, Fakultet za finansijski menadžement i osiguranje, Beograd

4. „Posebnosti marketinga i marketinškog programa u osiguranju”.

Prof. dr Nebojša Žarković, Fakultet za finansijski menadžemnt i osiguranje, Beograd         

5. „Osiguranje od odgovornosti direktora i članova nadzornog odbora u kompanijama u Evropskoj Uniji“.

Dr Zoran Radović, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu, u peniziji

6. “Osiguranje pravne zaštite”

Dr Slobodan Jovanović, pomoćnik direktora u ADO “DDDOR Novi Sad”

7. “Osiguranje odgovornosti brokera osiguranja”

Dr Jovan Slavnić, profesor Beogske visoke poslovne škole i Univerziteta u Novom Sadu

8. “Klauzule u ugovorima o osiguranju života koje štite osiguranika u zemljama EU i SAD”

Mr Jasmina Labudović, asistent na Pravnom fakultetu u Kragijevcu

9. „Kreiranje modela upravljanja odnosima sa klijentima (CRM ili Customer Relationship Management) u osiguranju“

Mirjana Vuković, director Korisničkog centra “DDOR Novi Sad” ADO

10. „Kakvo je osiguranje od automobilske odgovornosti potrebno u Srbiji"

Prof.dr Siniša Ognjanović, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija , Novi Sad.

11. „Uticaj  i značaj Praskog kluba Bernske unije na osiguravače kredita i investicija u evropskim zemljama  u tranziciji”

 Dr Lola Stamenković i Ksenija Dz.Rujević, vise savetnice u Jubmes banci AD. Beograd

12. „Reorganizacija u SAD kao posledica odgovornosti za azbestne štete“.

Dejan Davidović, pravni savetnik u ADO „Dunav-Re“

13.” Pravno-ekonomski aspekt projekta bankoosiguranja kao modernog kanala distribucije prodaje životnih osiguranja”

Prof.dr. Dragan Mrkšić, izvršni direktor u ADO “DDOR Novi Sad” i Aleksandar Vuksanović, stručni saradnik u ADO “DDOR Novi Sad”

14. "Obaveze ugovarača osiguranja i osiguravača prilikom zaključenja i tokom
trajanja ugovora o kopnenom osiguranju (uporedno-pravna analiza)"
Andrej Pak, Uniqa osiguranje, ADO Beograd

15. "Predlozi za regulisanje ugovora o osiguranju u Gradjanskom zakoniku Srbije"

Prof. dr Predrag Šuleijić, počasni predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije

16. „Obrazovanje posrednika i zastupnika u Sloveniji“

Prof. dr Šime Ivanjko, Pravni fakultet Kranj

17. "Sporovi iz osiguranja u praksi  Evropskog suda"

Mr Jelena Gazivoda, advokat iz Beograda

18. “Uvođenje obaveznog osiguranja - Evropska Unija i slovenačka iskustva”

Sergej Simoniti, direktor Pravne službe AD za reosiguranje Sava“, Ljubljana

19. “Odredbe o ugovoru o osiguranju u nacrtima novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobaraćju”

Branko Rajičić, izvršni director u Kompaniji Dunav osiguranje, u penziji

20. “Nadležnost u postupku ostvarivanja naknade štete iz saobraćajnih nezgoda sa stranim elementom”.

Nenad Terzić, direktor Avus International – regulisanje šteta, DOO, Beograd

 

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications