Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  
 

X GODIŠNJE SAVETOVANJE “INTEGRACIJA (PRAVA) OSIGURANJA SRBIJE U EVROPSKI (EU) SISTEM OSIGURANJA - PALIĆ 2009”, 24-25. APRIL 2009.

U ime Udruženja za pravo osiguranja Srbije, obaveštavamo domaću i inostranu stručnu javnost da se 24. i 25. aprila 2009. godine održava jubilarna 10. Konferencija (Savetovanje) na Paliću, čija je generalna tema „Integracija (prava) osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem osiguranja – Palić 2009”. Ocenjujući visoko stručnu i naučnu kompetentnost za pravo osiguranja autora, organizator Konferencije očekuje da njihovi prilozi ispune određene kriterijume koji se odnose na tematsku usredsređenost radova na stanje u oblasti osiguranja ili sa osiguranjem povezanim oblastima u EU i/ili državama članicama, ekskluzivnost radova, predlagačku određenost rešenja koja mogu da posluže kao uzor pravu i sistemu osiguranja Srbije, definisani obim rada i poštovanje roka za dostavljanje radova radi blagovremene redakcije. Kao i do sada, radovi će biti objavljeni u zborniku radova, dok će odabrana diskusija ili izvod iz diskusije zajedno sa porukama Konferencije biti objavljeni u Reviji za pravo osiguranja. To će biti još jedna prilika da stručnjaci iz oblasti nauke i prakse razmene znanja i iskustva, uspostave ili osveže poznanstva i poslovne kontakte i istovremeno, u prijatnom ambijentu Palića, nastave da se druže.

 

Dr Slobodan Jovanović                                                                
Prof. Dr Jovan Slavnić

Glavni i odgovorni urednik                                        
Predsednik Udruženja za pravo osiguranja

 

 

INTEGRACIJA

(PRAVA) OSIGURANJA SRBIJE

U EVROPSKI (EU) SISTEM

OSIGURANJA

 

Palić, 24-25. april 2009.

EKO CENTAR (Zavod za zdravstvenu zaštitu)

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

– Dragiša Kecojević, Triglav-Kopaonik Osiguranje, predsednik

– prof. dr Dragan Mrkšić, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad

– Rade Badža, Dunav Osiguranje a.d.o.

– Dejan Cvijović, Udruženje osiguravača Srbije

– Mr Ljiljana Stojković, Delta Generali Osiguranje a.d.o.

– prof. dr Predrag Šulejić, Univerzitet u Beogradu

 

 

Recenzenti, redaktori i urednici Savetovanja

Prof. dr Jovan Slavnić

Dr Slobodan Jovanović

 

 

PROGRAM RADA SAVETOVANJA

 

Petak, 24. april 2009.

Popodnevni rad

 

Otvaranje Savetovanja i dodela jubilarnih priznanja               15.00-15.45

Predstavljanje radova i diskusija                                        15.45-19.00

Skupština Udruženja za pravo osiguranja Srbije                    19.00-19.30

Koktel                                                                           19.30-20.15

Predstavljanje radova i diskusija

 

OPŠTA PITANJA PRIVREDE I PRAVA OSIGURANJA

1.   Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji, u svetlu svetske finansijske krize

Nebojša Divljan, predsednik Upravnog odbora Udruženja osigura- vača Srbije i generalni direktor Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd

2.   Uticaj svetske finansijske krize na zakonodavstvo i praksu osiguranja u Evropskoj uniji

Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Državni univerzitet u Beču

3.   Globalna finansijska kriza i osiguranje

Dr Jasmina Labudović, asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

4.   Najbolja praksa za sprečavanje i otkrivanje prevarnih aktiv-nosti u vezi sa novcem i pranjem novca u oblasti osiguranja

Christian R. Drescher, menadžer prodaje, Tonbeller AG, Software-Consulting, Wien

5.   Uloga i značaj društava za uzajamno osiguranje

Andrej Pak, specijalista osiguranja, Beograd

6.   Načela evropskog odštetnog prava

Milan Viršek, pomoćnik uprave, Pozavarovalnica Sava d.d, Ljubljana

 

OSIGURANJE LICA

1.   Novija kretanja na evropskom tržištu dobrovoljnog zdrav-stvenog osiguranja
Dr Zdravko Šolak, profesor Visoke poslovne škole u Novom Sadu

2.   Savremene tendencije u primeni metoda obračuna mate- matičke rezerve u osiguranju života
Mr Vladanka Vučeljić, aktuar, Životno osiguranje Basler a.d.o. Beograd

 

Subota, 25. april 2009.

Prepodnevni rad

Predstavljanje radova i diskusija                                        09.00-13.00

Kafe pauza                                                                    oko 11.15

Sednica redakcije časopisa Revija za pravo osiguranja           13.00-13.45

Predstavljanje radova i diskusija

 

OSIGURANJE NEŽIVOTNIH GRANA

1.   Evropski principi odgovornosti izvođača radova

Prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Univerzitet San Pablo, Madrid, Izabel Casares, generalni direktor Casares, Asesoria Acuarial y de Reisgos, Madrid i Gonzalo Iturmendi, advokat, Madrid

2.   Zaštita životne sredine putem osiguranja

Dr Zoran Radović, naučni savetnik Insituta za uporedno pravo u Beogradu, u penziji

3.   Regulativa  EU koja se odnosi na osiguranje izvoznih kredita i aktuelne inicijative za reformu izvozno-kreditnih agencija u EU

Dr Lola Stamenković, viši savetnik, Jubmes banka, a.d. Beograd

4.   Karakteristike i trendovi u osiguranju investicija u svetu u funkciji povećanja inostranog investiranja infrastrukturnih projekata u Srbiji

Ksenija Džodžo-Rujević, viši savetnik, Jubmes banka a.d. Beograd

5.   Neka značajna pitanja osiguranja odgovornosti advokata

Mr Dušan Dubajić, advokat, Novi Sad

6.   Uloga, ciljevi i organizacija Garantnog fonda u zemljama u okruženju i nekim zemljama Evropske unije

Mr Milan Cerović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

7.   IV i V direktiva EU na području osiguranja auto-odgovornosti

Tilen Jereb, pravni savetnik, Zavarovalnica Maribor d.d. Ljubljana

8.   Socijalizacija građanske odgovornosti u srpskom pravu putem obaveznosti osiguranja u saobraćaju
Dr Siniša Ognjanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad

 

Popodnevni rad (subota 25. april)

Predstavljanje radova i diskusija                                        17.00-19.30

Poruke Savetovanja                                                        19.30-20.00

Svečana večera i zabava učesnika

i gostiju u nacionalnom restoranu                                       21.30

Predstavljanje radova i diskusija

 

UGOVOR O OSIGURANJU

1.     Osigurani slučaj u osiguranju od odgovornosti - uporedno-pravni aspekt

Prof. dr Predrag Šulejić, profesor Univeziteta u Beogradu

2.     Zaključenje ugovora o osiguranju prema Nacrtu Opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja – Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije

Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije

3.     Konsenzus u EU o obavezi davanja predugovornih informacija ugovarača osiguranja i sankcijama za njeno kršenje – neka pitanja iz Opšteg referentnog okvira povodom reforme evropskog ugovornog prava osiguranja

Mira Todorović-Simeonides, ekspert za finansijsko pravo i partner IK Rokas and Partners, Athens

4.     Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti

Dr Slobodan Jovanović, pomoćnik direktora u Direkciji za reosiguranje, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad

5.     O nepravednim ugovornim odredbama uslova osiguranja u pravu EU i Srbije

Mr Katarina Ivančević, izvršni direktor, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fodovima Triglav penzijski fondovi a. d. Beograd

6.     Odredbe o rešavanju sporova u ugovorima o reosiguranju sa inostranim elementom

Dejan Davidović, izvršni direktor Dunav Re a.d.o. Beograd

 

CENOVNIK USLUGA

Paket aranžman 24-26. april 2009. god.

Hotel/Vila

Soba 1/1

Soba ˝

Park i Jezero

20.900,00

19.900,00

Prezident

22.970,00

21.770,00

Lago

20.790,00

18.200,00

Master

19.450,00

17.490,00

 

Paket aranžman obuhvata:

- 2 polupansiona u izabranom hotelu (doručak švedski sto, večera klasično posluživanje)

- boravišnu taksu i osiguranje

- kotizaciju

Kotizacija obuhvata:

- učešće u radu Savetovanja

- radni i propagandni materijal

- kafe pauze po planu Organizatora

U cenu nije uračunato:

- Za učesnike koji bi sami obezbeđivali smeštaj, kotizacija po osobi iznosi 11.000,00 dinara.

- Za učesnike koji bi sami obezbeđivali smeštaj, kotizacija sa svečanom večerom po osobi iznosi 13.000,00 dinara.

- Povratna autobuska karta modernim turističkim autobusom, (klima, audio-video oprema) od Beograda iznosi 1.900,00 dinara po osobi.

NOŠENJE ID KARTE JE OBAVEZNO TOKOM RADNOG DELA SAVETOVANJA

Za učesnike iz inostranstva TOP TRAVEL AGENCY obezbeđuje avio karte, hotelski smeštaj i sve ostale neophodne usluge, na upit.

 

PRIJAVNI LIST

 

Organizacija

 

Mesto

 

Broj pošte

 

Adresa

 

Kontakt osoba

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

PIB

 

 

 

Imena putnika:

 

 

 

Molimo Vas da nam izvršite sledeće rezervacije:

Hotel/Vila

Soba 1/1

Soba ˝

Hotel Park i Jezero

 

 

Hotel Prezident

 

 

Vila Lago

 

 

Vila Master

 

 

 

Ostale usluge

Broj osoba

Samo kotizacija

 

Samo kotizacija sa svečanom večerom

 

Povratna autobuska karta iz Beograda

 

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.

 

OPŠTE INFORMACIJE

MESTO ODRŽAVANJA - PALIĆ

Palić, 7 km dugačko jezero i istoimeni turistički centar, bio je mondensko letovalište i banja već na prekretnici XIX i XX veka. Lice Palića je konstantno menjano, unapređivano i modernizovano mada je izbeglo iskušenje industrijalizacije. Tandem koji je ostavio neizbrisiv trag u arhitekturi grada, projektanti Komor i Jakab, podarili su Paliću prepoznatljive objekte u mađarskoj varijanti secesije sa dominantnim drvenim rezbarijama inspirisanih narodnim rukotvorimama.

Jezero pripada grupi turističkih vrednosit sa naglašenim rekreativnim svojstvima i predstavlja dobru osnovu za razvoj kupališnog, ribolovnog, izlet- ničkog i drugih vidova turizma.

 

VREME ODRŽAVANJA:

24-26. april 2009.

 

SMEŠTAJ:

Smeštaj učesnika će biti obezbeđen u hotelima i vilama:

PARK, JEZERO, PREZIDENT, LAGO i MASTER

 

Hotel Park (4 zvezdice) je izgrađen 1860. godine na osnovu projekta Janoša Škultetija. Projektovan je u stilu klasicizma i zaštićen je od strane zavoda za zaštitu spomenika kao spomenik kulture. Hotel Park odiše duhom starih vremena spojenim sa modernim enterijerom. Pored standardne ponude Hotel Park ima u svom sastavu i Spa centar koji nudi masaže, saune, hitro masaže dok se fitness centar nalazi na 50 m.

Hotel Jezero (4 zvezdice) Uvučen u stoletnu šumu, nalazi se na samo 50 m od ženskog štranda, same obale Palićkog jezera, a od Hotela Park odvojen je starom Velikom terasom koja se nalazi između njih. Izgrađen je 1903. godine i tada je dobio ime Veliki hotel. Hotel poseduje non-stop čuvani parking, prenos prtljaga do recepcije, menjačnicu i sef na recepciji.

Ishrana gostiju hotela Jezero i hotela Park odvija se u restoranu Mala Gostiona koji se nalazi 100 m od hotela.

Hotel Prezident (4 zvezdice) - Sve sobe su luksuzno opremljene, svaka poseduje kablovski program sa plazma tv, telefon sa direktnim biranjem i mini bar. Hotel poseduje aperitiv bar, menjačnicu, restoran, salu za seminare, malu salu za sastanke, bazene sa đakuzijem. Gostima je na raspolaganju 24-časovni sobni servis, masaža, sefovi za čuvanje dragocenosti, usluga korišćenja bežičnog interneta, usluge pranja i peglanja veša. U okviru hotela nalaze se i letnja bašta, igralište za decu i parking prostor.

Vila Lago nalazi se na 150m od Palićkog jezera. U neposrednoj blizini su  Kongresni centar, veliki broj restorana, vinski podrumi, ZOO vrt, teniski te- reni, Ženski štrand, letnja pozornica. Sobe su opremljene klima uređajem, kablovskom televizijom, telefonom, sefom, mini-barom i besplatanim internet pristupom.

Vila Master otvorena u maju  2008. godine, nalazi se nadomak Palickog jezera. Sobe su komforne, sa CATV, telefonom, mini-barom, wireless internet vezom. Gostima je na raspolaganju i uređen parking prostor sa video nad-zorom. Objekat je u celosti klimatizovan.

 

REZERVACIJE I PLAĆANJE:

Za rezervacije i informacije obratite se turističkoj agenciji:

Licenca kategorije А 324

Terazije 42, 11 000 Beograd

Tel: 011 334 20 10     -      Fax: 011 362 08 51

E-mail: office@toptravel.rs

www.toptravel.rs

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications