Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

OSIGURANJE U SUSRET PROCESU PRIDRUŽIVANJA
SRBIJE I CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI
 

 

I OSIGURANJE LICA
II OSIGURANJE IMOVINE
III OSIGURANJE U ZEMLJAMA U OKRUŽENJU
IV SPECIFIČNE TEME POVEZANE SA OSIGURANJEM
V UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA
VI STATUSNA PITANJA
VII OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

 


 

I OSIGURANJE LICA


1. Reforma penzijskog i zdravstvenog osiguranja kao imperativ za ulazak Srbije u EU
Gordana Marinković

2. Mere ekonomske politike za podsticanje razvoja životnih osiguranja
Mr Jasmina Labudović

3. Osiguranje života u Srbiji i perspektive njegovog razvoja
Mr Živka Radović

4. Razvoj i značaj privatnog zdravstvenog osiguranja
Andrej Pak

5. Uloga i značaj kastodi banke u dobroviljnom penzijskom osiguranju
Mr Vojko Saksida

6. Dve tendencije u regulisanju dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Mr Slobodan Ilijić

7. Reforma penzijskog sistema u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori
Lela Saković


II OSIGURANJE IMOVINE


1. Osiguranje od odgovornosti davalaca usluga
Prof. dr Predrag Šulejić
2. Primena Četvrte direktive EU o osiguranju od odgovornosti
Nenad R. Terzić
3. Osiguranje stambenih kredita
Dragiša Kecojević
4. Odgovornost veterinara sa osvrtom na osiguranje njihove odgovornosti
Prof..dr Dragan Gvozdić u saradnji sa
prof. dr Jovanom Slavnićem


III OSIGURANJE U ZEMLJAMA U OKRUŽENJU


1. Susret slovenačkog osiguranja sa pravom EU
Prof. dr Šime Ivanjko
2. Novi sustav obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj
Doc. dr Marijan Ćurković
3. „Moć„ maklera
Ivana Janjić


IV SPECIFIČNE TEME POVEZANE SA OSIGURANJEM


1. Jedan model integrisanog nadzora nad obavljanjem finansijskih usluga i njegov uticaj na osiguranje
Prof. dr Jovan Slavnić
2. Polisa osiguranja života u funkciji dobijanja komercijalnih kredita
Prof. dr Dragan Mrkšić i Gordana Tomašević-Dražić
3. Nacionalne šeme podrške izvozu u zemljama u tranziciji
Mr Lola Stamenković
4. Prevarni Postupci u osiguranju života
Dr Zdravko Petrović


V UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA


1. Ograničavanje obaveze reosiguravača u slučaju kumuliranja odštetnih zahteva za osiguranje
Doc. dr Slobodan Jovanović
2. „CONTRACT CERTAINTY“ – londonsko tržište osiguranja
Dejan Davidović
3. Civilno - pravni aspekt obaveznog osiguranja od odgovornosti za naknadu štete
Zoran Janjić
4. Specifičnosti primene rokova zastarelosti potraživanja u osiguranju
Doc. dr Vladimir Čolović


VI STATUSNA PITANJA


1. Nadzor nad solventnošću društva za osiguranje
Dr Jasna Pak
2. Ovlašćenja državnih organa u postupku osnivanja društva za osiguranje u uporednom pravu, s posebnim osvrtom na ovlašćenje Narodne banke Srbije
Dr Bosa Nenadić
3. Solventnost osiguravača u EU
Dr Zoran Radović
4. Stečaj osiguravajućih društava u pravu EU
Mr Jelena Gazivoda
5. Interna revizija u društvima za osiguranje
Mr Katarina Ivančević
6. Formiranje rezervi za izravnavanje rizika prema odluci NBS
Mr Ljubomir Popović
7. Zaštita matematičke rezerve u pravu Republike Srbije
Tomislav Petrović


VII OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA


1. Kanali distribucije u osiguranju
Mirjana Vuković
2. Krivičnopravna zaštita osiguranja
Mr Sretko Janković
3. Odmeravanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete sa predlogom za utvrđivanje orijentacionih iznosa (tabela)
Prof.. dr Aleksandar Radovanov
4. Novčana naknada nematerijalne štete
Mileva Bogdanović
5. Sudsko odlaganje izvršenja rešenja NBS o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja
Vladimir Kozar

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications