Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

"EVROPSKI PUT" PRAVA OSIGURANJA SRBIJE,
 POSEBNO UGOVORA O OSIGURANJU
 

 

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA
II NEŽIVOTNA OSIGURANJA
III UGOVOR O OSIGURANJU

 

 


 

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

1. Kriminalitet u osiguranju u svetlu direktiva Evropske Unije
Prof. dr Wolfgang Rohrbach 13-53

2. Izmene u oblasti interne revizije, kontrole i osiguranja i njihova međusobna uslovljenost
Prof. mr Peter Hauser 54-68

3. Uvođenje obaveznih osiguranja - Evropska Unija i slovenačka iskustva
Sergej Simoniti 69-97

4. Primena načela slobode pružanja usluga i drugih načela komunitarnog prava u praksi Evropskog suda u domenu osiguranja
Mr Jelena Gazivoda 98-116

5. Kreiranje modela upravljanja odnosima sa klijentima u osiguranju
Mirjana Vuković 117-134

6. Koncept banka-osiguranje - primena na tržištu osiguranja u Srbiji
Prof. dr Dragan Mrkšić/Slobodan Vuksanović 135

7. Obrazovanje i osposobljavanje radnika za potrebe osiguranja u Sloveniji
Prof. dr Šime Ivanjko 145

8. Reorganizacija stečajnog dužnika kao posledica odgovornosti za azbestne štete u Sjedinjenim američkim državama
Dejan Davidović 157

II NEŽIVOTNA OSIGURANJA

9. Osiguranje odgovornosti brokera osiguranja
Prof. dr Jovan Slavnić 172

10.Osiguranje troškova pravne zaštite
Dr Slobodan Jovanović 212

11. Osiguranje direktora i članova nadzornog odbora od odgovornosti u EU
Dr Zoran Radović 228

12.Kakvo je osiguranje od automobilske odgovornosti potrebno u Srbiji
Prof. dr Siniša Ognjanović 237

13.Uticaj i značaj Praškog kluba Bernske unije na osiguravače kredita i investicija u evropskim zemljama u tranziciji
Ksenija Džodžo-Rujević i Dr Lola Stamenković 249

III UGOVOR O OSIGURANJU

14. Predlozi za regulisanje ugovora o osiguranju u građanskom zakoniku Srbije koji se odnose na zaključivanje ugovora
Prof. dr Predrag Šulejić 263

15. Zakon o ugovoru o osiguranju Španije i predviđene izmene
Gonzalo Iturmendi Morales/Isabel Casares san José-Marti 280

16. Pravna priroda i savremeni značaj osiguranja kredita i jemstva
Prof. dr Jasna Pak 332

17. Klauzule u ugovorima o osiguranju života kaje štite osiguranike
Mr Jasmina Labudović 351

18. Zaštita potrošača kroz zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju
Mr Katarina Ivančević 369

19. Obaveze ugovorača osiguranja i osiguravača prilikom zaključenja ugovora o osiguranju (obaveze obaveštavanja)
Andrej Pak 392

20. Odnosi u osiguranju prema Obligacionom zakoniku Republike Slovenije
Milan Viršek 411

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications