Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2010

EVROPSKE (EU) REFORME U PRAVU OSIGURANJASRBIJE


 

 

SADRŽAJ

I. OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA
II. UGOVOR O OSIGURANJU
III. OSIGURANJE LICA
IV. OSIGURANJE NEŽIVOTNIH GRANA

 

 


 

 

I. OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

1.Uticaj Direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi pravnih lica prema potrošaču na unutrašnjem tržištu na delatnost osiguranja
Prof. Pierpaolo Marano

2.Diskriminacija u osiguranju i mere za njeno suzbijanje
Prof. dr Wolfgang Rohrbach

3. Odgovornost država članica EU za zakone ili zakonske propuste koji su u suprotnosti sa pravom EU
Ricardo Ruiz de la Serna

4. Rešavanje sporova iz oblasti osiguranja – iskustva u Sloveniji Milan Viršek

5. Strukturne promene u osiguranju
Dr Manfred Hasenohrl

6. Garantni fond u osiguranju kao vid zaštite potrošača
Mr Katarina Ivančević

7. Značaj poreske politike za obuhvat osiguranja
Andrej Pak

II. UGOVOR O OSIGURANJU

1. Obaveza ugovarača osiguranja na davanje predugovonih informacija prema Principima evropskog ugovornog prava osiguranja
Prof. dr Ioannis Rokas

2. Ugovor o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije, od marta 2010. godine / Prof. dr Predrag Šulejić

3. Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kao predmet zakonskog regulisanja /
Prof. dr Jovan Slavnić

4. Ugovori o kolektivnom osiguranju imovine i lica / Contracts on group insurance of property and persons
Prof. dr Jasna Pak

5. Zašto neko želi baš vas za savetnika...a ne posrednika osiguranja x, y ili z?
Mr Gerhard Jeidler

6. Načelo istovetnosti sudbine u ugovoru o reosiguranju / “Follow the fortunes“ concept in reinsurance
Dejan Davidović


III. OSIGURANJE LICA

1. Plasmani sredstava dobrovoljnih penzijskih fondova
Doc. dr Jasmina Labudović

2. Razvojne perspektive tržišta privatnog zdravstvenog osiguranja
Prof. dr Zdravko Šolak

3. Pravna regulativa EU o društvima za kolektivno investiranje u prenosive hartije od vrednosti i osiguranju života vezanom za investicionu jedinicu: Poziv za izjednačavanje pravila igre
Mr Konstantina Soultati

IV. OSIGURANJE NEŽIVOTNIH GRANA

1. Uloga institucija EU i OECD-a u procesu normativne harmonizacije osiguranja izvoznih kredita
Dr Lola Stamenković

2. Osiguranje vazduhoplova
Dr Zoran Radović

3. Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na prvi agencijski problem
Mr Nataša Petrović-Tomić

4. Osiguranje u građevinarstvu
Novembar Stojanović

5. Značaj i uloga Informacionog centra u okviru pravnog poretka i prakse osiguranja u Republici Sloveniji
Tilen Jereb

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications