Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2012. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2011

PROMENE U PRAVU OSIGURANJA SRBIJE U OKVIRU EVROPSKOG (EU) RAZVOJA PRAVA OSIGURANJA

S A D R Ž A J

I. OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA 

1.  Evaluacija u osiguranju
Prof. dr WolfgangRohrbach .................. 11

2.  Međunarodna dimenzija posredovanja u osiguranju prema Direktivi o posredovanju u osiguranju – sadašnjost i budućnost
Prof. dr Pierpaolo Marano.................... 33

3.   Neophodnost regulisanja investicionih polisa i paketa maloprodajnih investicionih proizvoda -  sa akcentom na postojeća rešenja i diskusije u EU
Mira Todorović Symeonides................. 47

4. Kartelno-pravni izuzeci u sektoru osiguranja po novoj Uredbi o grupnim izuzećima Evropske unije od 2010. godine
Dr Darko Samardžić............................................................................... 69

5.  Odgovornost uprave društva za osiguranje za funkcionisanje sistema interne kontrole i upravljanje rizikom
Mirjana Bogić ...................................................................................... 91

6.  Najnovije reforme u poslovanju izvozno-kreditnih agencija u EU kao rezultat primene ekoloških standarda
Dr Lola Stamenković.............................................................................107


II. OSIGURANJE LICA

1. Značaj životnih osiguranja za materijalnu sigurnost u starosti
Prof. dr Jasna Pak............................................................................... 121

2. Osiguranje dugoročne nege kao metod upravljanja kvalitetom života
Dr Slobodan Jovanović i dr Dragan Mrkšić.............................................. 138

3. Reforme penzijskog sistema u Evropi
Doc. dr Jasmina Labudović................................................................... 153


III. UGOVOR O OSIGURANJU

1.  Posebne odredbe o  obaveznom osiguranja od odgovornosti kao predmet zakona koji reguliše ugovor o osiguranju
Prof. dr Jovan Slavnić........................................................................... 173

2. Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu, s osvrtom na hrvatsko pravo
Dr Loris Belanić .................................................................................. 216

3. Usklađenost regulative Srbije sa evropskim pravom u domenu zaštite potrošača usluge osiguranja
Prof. dr Katarina Ivančević ................................................................... 235

4. Koliziona pravila za ugovore o osiguranju - evropski medel i međunarodno privatno pravo Srbije de lege lata i de lege ferenda
Doc. dr Slavko Đorđević ....................................................................... 253

5.  Arbitraža u osiguranju
Mr Andrej Pak..................................................................................... 276

 

IV. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

1. Osiguranje od odgovornosti za štete prouzrokovane od strane organa pravnog lica
Prof. dr Predrag Šulejić........................................................................ 284

2. Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na treći agencijski problem
Dr Nataša Petrović Tomić..................................................................... 301

3. Naknada štete na licima u obaveznom osiguranju autoodgovornosti
Prof. dr Siniša Ognjanović ................................................................... 320

4. Osiguranje odgovornosti proizvođača za nedostatke proizvoda – slovenačko iskustvo
Milan Viršek ...................................................................................... 332

5. Odgovornost i osiguranje odgovornosti lekara– sa akcentom na slovenačko pravo
Tilen Jereb........................................................................................ 345

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications