Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2013. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2012. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2012

SADRŽAJ

Udruženje za pravo osiguranja Srbije danas – Omaž spoljnim ličnostima koje su doprinele današnjem ugledu Udruženja – Fragment za istoriju Udruženja povodom pedesetogodišnjice rada 
                                                                                                                                     …
Prof. dr Jovan Slavnić, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije /

I – OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

1. Korporativno upravljanje, zakonito poslovanje, upravljanje rizikom i interna revizija u društvima za osiguranje – kako ispuniti evropske nadzorne zahteve u svetlu nedavne krize?
Dr Peter Hauser 

2. Polna diskriminacija u privatnim ugovorima o osiguranju i pravo EU
Dr Pjerpaolo Marano 

3. Savremeni prodajni putevi osiguranja i njihova razvijenost u Srbiji          
Dr Nebojša Žarković 

4. Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine, sa osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima
Dr Dionis Jurić 

5. Etika u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti osiguranja u Republici Sloveniji                                      
Tilen Jereb 

II OSIGURANJE LICA

1. Sigurnost i prava pacijenata u ogledalu osiguranja lica                                   
Dr Volfgang Rorbah

2. Sekundarno tržište osiguranja života
Dr Jasmina Labudović-Stanković 

III UGOVOR O OSIGURANJU

1. Značaj jezika u regulisanju uslova polise osiguranja
Dr Peter Kohenburger 

2. Savremeni aspekti nekih obaveza osiguravača i osiguranika zajednički za sve vrste ugovora o kopnenom osiguranju
Dr Jovan Slavnić 

3. Pravo na odustanak od zaključenog ugovora o osiguranju
Dr Katarina Ivančević 

4. Zastarni rokovi tražbina iz ugovora o osiguranju
Dr Gabrijela Mihelčić 

5.Tumačenje uslova osiguranja, sa posebnim osvrtom na pravo SAD
Dr Zoran Ilkić 

6. Vinkulacija polise osiguranja, razlike i sličnosti sa srodnim pravnim ustanovama                       
Milan Viršek 

IV OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

1. Institucionalno regulisanje osiguranja davalaca usluga u Evropskoj uniji i Republici Srbiji          
Dr Slobodan Jovanović 

2. Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i
pravu nekih država EU
Dr Loris Belanić 

3. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, sa naglaskom na probleme u primeni u Srbiji                  
Dr Milan Cerović 

4. Proizvodi osiguranja kojima se čuva životna sredina, sa naglaskom na klimatske promene i emisije ugljen dioksida
Mr Andrija Vujičić
 

5. Osiguranje od odgovornosti nastale iz kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u pojedinim zemljama i Srbiji
Bojan Jovanović 

6. Osiguranje od odgovornosti osiguravača za povredu propisa o nadzoru osiguranja i izrečenih sankcija od strane regulatornih tela i odnos sa ustanovom javnog poretka
Aleksandar Mladenović 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications