Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2015. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2014. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2013. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2012. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2013

Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja

ZBORNIK 2013.pdf

I - OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

1. Stvaranje evropskog unutrašnjeg tržišta osiguranja: Sukob različitih kultura osiguranja?
Dr Herman KOUSI

2. Prekogranično osiguranje na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora: da li je neophodno osnivanje društva za osiguranje? Organizacija nadzora i društava za osiguranje
Alkistis HRISTOFILU

3. Spajanja i preuzimanja: Rizici i osiguranje
Mr Anđelo BORSELI

4. Značaj interkulturalne kompetencije u osiguranje
Dr Volfgang RORBAH

5. Nove tendencije u zaštiti potrošača u Evropi i Nemačkoj
Dr Nataša SASERAT-ALBERTI

6. Moralnost u osiguranju i društveno odgovorno ponašanje - Stvarnost ili cilj kojem se teži?
Dr Slobodan JOVANOVIĆ

7. Osiguranje i tržište kapitala
Dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ

8. Korporativno upravljanje u akcionarskom društvu za osiguranje - Uporedno-pravni aspekti
Mr LJiljana STOJKOVIĆ

II - OSIGURANJE LICA

1. Neuspešnost dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Srbiji
Dr Nebojša ŽARKOVIĆ

III - POSREDNICI U OSIGURANJU

1. Prekogranične aktivnosti posrednika u osiguranju u nacrtu Direktive o posredovanju u osiguranju II - Korak ka jedinstvenom tržištu osiguranja ili korak ka Direktivi o posredovanju u osiguranju III?
Dr Pjerpaolo MARANO

2. Primena Direktive o posredovanju u osiguranju i predlozi za njene izmene
Dr Katarina IVANČEVIĆ

IV - UGOVOR O OSIGURANJU

1. Ugovor o kolektivnom osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije
Dr Predrag ŠULEJIĆ

2. Zastupnik i posrednik osiguranja u zakonu koji reguliše ugovor o osiguranju
Dr Jovan SLAVNIĆ

3. Osiguranje (rizika) gubitka vrednosti kod lizinga
Milan VIRŠEK

4. Pojedina uporedno-pravna shavatanja o klauzulama uslova osiguranja
Dr Zoran ILKIĆ

5. Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu
Dr Loris BELANIĆ

6. Bonus i malus u osiguranju od autoodgovornosti uporedno-pravno i u Srbiji
Dr Milan CEROVIĆ

7. Uloga i značaj vremena u procesu obrade štete
Berislav MATIJEVIĆ

8. Alternativno rješavanje sporova u osiguranju
Mr Hrvoje PAUKOVIĆ i mr Slaven DOBRIĆ

V - SAOPŠTENJA UPUĆENA SAVETOVANJU

1. Osiguranje u Republici Makedoniji - izazovi i iskustva na putu ka Evropskoj uniji
Dr Desa KOSARKOSKA

 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications