Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2015. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2014. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2013. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2012. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2014

Moderno Pravo osiguranja: Tekuća pitanja i trendovi

ZBORNIK 2014

KORPORATIVNO UPRAVLjANjE PO SOLVENTNOSTI II

Sistem internih kontrola po režimu Solventnost II: kratak pregled

Pjerpaolo MARANO

Nadzor sistema uprave u osiguravajućim grupama prema Solventnosti II

Anđelo BORSELI

Opšti zahtevi u pogledu uprave i principa „prudentnog lica” prema Solventnosti II

Mikele SIRI

 

ZAŠTITA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU OSIGURANjA

Obaveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu

Loris BELANIĆ

Uredba Evropske unije o zaštiti podataka – način za potpunu harmonizaciju prava EU o zaštiti podataka?

Hana MATES

Zaštita potrošača kroz odredbe Direktive o osiguranju građanskopravne odgovornosti iz upotrebe motornih vozila i ustanovljenju obaveze da se osigura od takve odgovornosti i Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Srbije

Katarina IVANČEVIĆ

Osiguranje naknade troškova zaštite pravnih interesa korisnika osiguranja

Zoran ILKIĆ

Pravo potrošača na jednostrani odustanak od zaključenog ugovora o osiguranju – pravna priroda i odnos sa sličnim institutima

 

OSIGURANjE OD AUTOODGOVORNOSTI

Upravljanje rešavanjem prigovora u osiguranju od autoodgovornosti

Sara LANDINI

Uticaj direktiva EU na razvoj osiguranja od autoodgovornosti u Republici Sloveniji

Milan VIRŠEK

Sporazum Saveta biroa o zaštiti posetilaca – novi korak u poboljšanju položaja oštećenih lica u međunarodnim automobilskim štetama

Nenad TERZIĆ

TEKUĆA PITANjA PRIMENE ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU SRBIJE

Provizije posrednika u osiguranju od autoodgovornosti u Evropi

Sara LANDINI I

Implikacije Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju sa aspekta ograničavanja slobode ugovaranja

Ljiljana STOJKOVIĆ

REFORMA PRAVA UGOVORA O OSIGURANjU U SRBIJI – MODERNI KOMPARATIVNI TRENDOVI

Nova područja i pravila tumačenja ugovora u korist jedne strane kod ugovora o osiguranju – Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije

Jovan SLAVNIĆ

Imenovani ugovori u neživotnom osiguranju – poseban osvrt na rešenja u grčkom ugovornom pravu osiguranja

Mira TODOROVIĆ SIMEONIDIS

Zakonska ograničenja i isključenja rizika u evropskom i srpskom pravu privatnog osiguranja

Slobodan JOVANOVIĆ

ŽIVOTNO OSIGURANjE

Kultura odgovornosti životnog osiguranja

Volfgang RORBAH

Korisnik naknade u životnom osiguranju i obaveza savesnog postupanja prema evropskim pravilima o sprečavanju pranja novca .

Đan Luka GREKO

Osnovna obeležja i razvojni izgledi osiguranja života u Srbiji

Nebojša ŽARKOVIĆ

Metodi poređenja troškova kod polisa osiguranja života

Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ

 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications